Chính quyền liên bang đình hoãn chương trình cho bảo trợ ông bà, cha mẹ qua Canada

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng giêng, chính quyền liên bang đã tạm thời đình hoãn chương trình cho cư dân Canada bảo trợ ông bà hay cha mẹ qua định cư ở Canada: chương trình này chỉ nhận đơn một lần trong một năm và thường vào tháng giêng.
Ông Marco Mendicino, tổng trưởng di dân đã tạm thời cho đình hoãn việc xét đơn nhận thân nhân theo diện ông bà, cha mẹ trong tháng giêng năm nay 2020.
Theo ông tổng trưởng Mendicino thì việc trì hoãn này giúp cho các nhân viên trong bộ di dân, có thì giờ sửa đổi lại cách thức thâu nhận: chương trình thâu nhận ông bà cha mẹ đã gặp nhiều chỉ trích trong những năm qua.
Chương trình nhận đơn theo kiểu “first come, first serve” và đã khiến nhiều người mướn người đưa đơn trực tiếp đến văn phòng cơ quan di trú, thay vì gửi qua bưu điện, sau đó cơ quan di trú chuyển qua việc chọn người theo cách bốc thăm cũng bị chỉ trích là không công bằng.
Hàng năm chính quyền Canada nhận khoảng 20 ngàn di dân mới theo diện thân nhân là ông bà, cha mẹ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email