Chính quyền liên bang gia hạn thêm chương trình cho cư dân Hồng Kông đến làm việc ngắn hạn

Ottawa: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai 6 tháng 2, ông Sean Fraser, tổng trưởng bộ di dân liên bang loan báo là chính quyền liên bang cho gia hạn thêm chương trình cho cư dân Hồng Kông được nạp đơn xin làm việc ngắn hạn ở Canada.
Chương trình cho làm việc ngắn hạn cho cư dân Hồng Kông hết hạn vào ngày thứ ba 7 tháng 2.
Những cư dân Hồng Kông đang có giấy phép làm việc ngắn hạn ở Canada, sẽ có quyền ở lại Canada làm việc thêm 3 năm nữa, cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2025.
Trong chương trình cũ, những cư dân Hồng Kông, đã tốt nghiệp tại một trường đại học Canada, trong vòng 5 năm qua, sẽ có quyền ở lại xin làm việc ngắn hạn.
Trong chương trình gia hạn mới, ông tổng trưởng Fraser cho nới rộng thời gian đã tốt nghiệp của cư dân Hồng Kông: những cư dân Hồng Kông tốt nghiệp ở một trường đại học Canada, trong vòng 10 năm qua, và đã ra khỏi Canada, cũng có quyền xin làm việc ngắn hạn ở Canada trong 3 năm sắp tới.
Ông tổng trưởng Fraser cũng nói là gia hạn giấy phép làm việc cũng giúp cho người phối ngẫu cũng như con cái, cũng được quyền xin gia hạn làm việc cũng như học hành ở Canada, và sẽ giúp làm gia tăng số nhân công cần thiết cho việc phát triển nền kinh tế Canada.
Ông tổng trưởng Fraser cũng nhấn mạnh là nếu muốn các công ty Canada phát triển, thì các công ty này phải có đủ người làm, và nhiệm vụ của chính quyền liên bang là cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty thương mại này.
Theo những thống kê thì 75 phần trăm sự gia tăng dân số ở Canada đến từ những di dân.
Vào năm 2011, 20.7 phần trăm dân số Canada là những di dân và theo dự trù đến năm 2036, thì 30 phần trăm dân số Canada là những di dân.
Trong năm 2023, chính quyền liên bang dự trù thâu nhận 465 ngàn di dân, và sẽ gia tăng lên con số 500 ngàn di dân vào năm 2025.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email