Chính quyền liên bang Mỹ tạm ngưng hoạt động

Hoa Thịnh Đốn: Chính quyền liên bang Mỹ đã tạm ngưng hoạt động vào lúc 12 giờ đêm hôm thứ sáu ngày 19 tháng giêng, sau khi thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua một dự thảo cho phép chính quyền Mỹ tiếp tục mượn thêm tiền chi tiêu, sau khi số tiền mà chính quyền này mượn, đã lên đến mức tối đa mà luật pháp cho phép.
Vì việc tạm đóng cửa xảy ra vào những ngày cuối tuần, cho nên ảnh hưởng của việc tạm đóng cửa này không gây nhiều xao động trong quần chúng.
Quân n
Quân nhân các cấp trong quân lực Hoa Kỳ, những nhân viên bảo vệ luật pháp và các thanh tra sức khỏe sẽ không được trả lương.
Nếu cho đến thứ hai ngày 22 tháng giêng, mà các thượng nghị sĩ Mỹ không thông qua một dự thảo cho chính quyền Hoa Kỳ mượn thêm tiền trong thời gian ngắn hạn, thì hàng trăm ngàn công chức liên bang sẽ không được trả lương.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, mà chính quyền Mỹ cũng như quốc hội trực thuộc một đảng chiếm đa số ghế, mà lại có chuyện tạm đóng cửa này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email