Chính quyền liên bang sẽ không tính lời số tiền nợ sinh viên

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2021, chính quyền liên bang sẽ không tính lời trên số tiền nợ sinh viên của những người đã từng mượn tiền trong thời còn học đại học.
Cũng nên biết là tiền nợ sinh viên bao gồm một phần tiền của chính quyền liên bang cho mượn và một phần của chính quyền tỉnh bang: chỉ có phần tiền cho mượn từ chính quyền liên bang sẽ tạm thời không tính lời.
Quyết định này của chính quyền liên bang đã bị nhiều người chỉ trích là quá trễ trong việc cứu trợ cho những cựu sinh viên.
Quyết định tạm ngưng tính tiền lời nợ sinh viên đã được liệt kê trong bản ngân sách quốc gia năm nay.
Việc không tính tiền lời nợ sinh viên của chính quyền liên bang sẽ được kéo dài cho đến cuối tháng 3 năm tới 2022.
Cô Patty Facy, người vừa tốt nghiệp bằng cao học ngành thông tin của trường đại học Toronto cho là những cứu trợ của chính quyền liên bang “quá ít và quá trễ”.
Trong thời có làn sóng đại dịch thứ nhất vào mùa xuân năm ngoái 2020, chính quyền liên bang đã đồng ý cho các cựu sinh viên không phải trả tiền nợ trong vòng sáu tháng cho đến tháng 10 năm 2020.
Lần tài trợ này, các cựu sinh viên vẫn phải trả tiền nợ sinh viên hàng tháng, nhưng chính quyền liên bang sẽ miễn không tính tiền lời.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email