Chính quyền liên bang thỏa thuận với chính quyền tỉnh bang về việc chia thuế cần sa.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 11 tháng 12, sau cuộc họp giữa ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau và các bộ trưởng tài chánh của các tỉnh bang, một thỏa hiệp về việc chia thuế cần sa.
Lúc đầu, theo dự tính của chính quyền liên bang thì số tiền thuế cần sa thâu vào sẽ được chia làm hai: một nửa cho chính quyền liên bang và một nửa cho chính quyền các tỉnh bang.
Tuy nhiên chính quyền các tỉnh bang đã không chịu, vì theo họ, chính quyền các tỉnh bang sẽ phải chi tiêu nhiều hơn về việc thiết lập hệ thống mua bán cần sa, phân phối cần sa và phải mướn thêm cảnh sát gìn giữ trật tự..
Và ngoài ra còn sự đòi hỏi chia tiền thuế cần sa của các chính quyền thị xã.
Vì thế theo kết quả của phiên họp vừa qua, chính quyền liên bang và các tỉnh bang đã đồng ý về việc phân chia số tiền thuế cần sa: 75 phần trăm số tiền thuế thâu được sẽ dành cho chính quyền các tỉnh bang, trong khi chính quyền liên bang sẽ giữ 25 phần trăm số thuế này.
Việc lưu hành cần sa sẽ được hợp thức hóa vào tháng 7 năm tới 2018, và theo những ước tính của các chuyên gia tài chánh, thì số thương vụ mua bán cần sa ở Canada có thể lên đến 2 tỷ dollars hàng năm.
Giá bán cần sa cũng được ấn định là $10 một gram.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia thì cho dù có việc hợp thức hóa cần sa, thị trường bán cần sa ở Canada sẽ còn tồn tại,khi người ta có thễ chi phí cho việc trồng cần sa ít hơn là chi phí của các công ty và bán ra với giá rẻ hơn $10 một gram.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email