Chính quyền nước Anh cho chủng ngừa covid mũi thứ 3 cho những người trên 50 tuổi

London: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 14 tháng 9, ông bộ trưởng y tế nước Anh, Sajid Javid đã nói là nước Anh sẽ cần tất cả những nhân viên tuyến đầu chống đại dịch covid, cũng như những nhân viên xã hội phải chủng ngừa covid hoàn toàn, vì công việc của những người này phải giao tiếp với nhiều người gồm cả những bệnh nhân.
Cũng trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 9, ông bộ trưởng y tế nước Anh cũng cho công bố những biện pháp phòng ngừa covid của xứ này trong các tháng mùa thu và mùa đông.
Để ngăn ngừa nguy cơ mà nước Anh sẽ bị phong tỏa trở lại, chính quyền nước Anh đã tiếp tục nỗ lực chủng ngừa thêm cư dân truy tầm những nguồn lan bệnh khi có 1 người bị nhiệm covid và cách ly những người có dương tính với covid.
Tính cho tới nay nước Anh có trên 7 triệu người nhiễm covid và có trên 134 ngàn người chết.
Hiện đã có 44 triệu người Anh hay 81 phần trăm cư dân trên 16 tuổi đã được chủng ngừa covid 1 mũi.
Trong ngày thứ hai 13 tháng 9, các cơ quan y tế nước Anh cũng loan báo là sẽ bắt đầu cho chủng ngừa những thiếu niên nam nữ từ 12 tuổi cho đến 15 tuổi.
Thủ tướng Boris Johnson của nước Anh cũng loan báo chương trình chủng ngừa covid mũi thứ ba cho những cư dân trên 50 tuổi.

Tin tức khác...