Chính quyền nước Anh cho đóng cửa Nhà An Lạc

Cambridge, Anh Quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 3, hội đồng thành phố Cambridge, đã dự trù cắt giảm toàn bộ tiền tài trợ hàng năm cho Nhà An Lạc.
An Lạc House là nơi tạm trú cho những người Việt Nam lớn tuổi, đã tỵ nạn qua nước Anh sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.
Số tiền tài trợ này hàng năm là 42 ngàn Bảng.
Phần lớn những cư dân sống trong căn nhà An Lạc này là những thuyền nhân đến nước Anh sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Theo bà Jenny Greene, quản lý và cũng là người sáng lập ra căn nhà An Lạc thì thành phố Cambridge là một trong những thành phố của nước Anh, đã đón nhận đông đảo những thuyền nhân Việt, và nếu không còn tài trợ thì căn nhà An Lạc sẽ bị đóng cửa.
Bà Greene cũng nói thêm là những người Việt lớn tuổi cư trú trong căn nhà An Lạc là những người đã từng trải qua những thảm cảnh, cho nên tâm thần và thể chất của họ rất yếu đuối và cần có những trợ giúp.
Căn nhà An Lạc được thành lập từ năm 1996 với những tài trợ của chính quyền thành phố và các tổ chức từ thiện.