Chính quyền thành phố Montreal cho hủy bỏ lệnh cấm chó pit bull

Montreal: Thực thi theo đúng lời hứa trong lúc tranh cử, bà thị trưởng Valerie Plante đã cho hủy bỏ lệnh cấm chó pit bull trong thành phố.
Theo nghị viên Craig Sauvé thì những quy luật cấm nuôi những loại chó trong thành phố Montreal, sẽ được hủy bỏ.
Trước đây ông cựu thị trưởng Denis Coderre đã cho ban hành lệnh cấm nuôi chó pit bull, sau khi loại chó này đã cắn chết và cắn bị thương nhiều cư dân trong thành phố.
Dự luật hủy bỏ lệnh cấm chó pit bull sẽ được các nghị viên hội đồng thành phố Montreal biểu quyết vào ngày 20 tháng chạp sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email