Chính quyền thành phố Saskatoon bị kẻ gian lừa lấy mất trên 1 triệu dollars

Saskatoon, Saskatchewan: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ năm ngày 15 tháng 8, ông Jeff Jorgenson, giám đốc điều hành thành phố Saskatoon đã cho biết là chính quyền thành phố đã bị kẻ gian lừa lấy mất 1.04 triệu dollars.
Theo ông Jorgenson thì kẻ gian đã ăn cắp được những dữ kiện cá nhân của một giám đốc tài chánh của một công ty xây cất, mà chính quyền thành phố đang có những giao dịch.
Kẻ gian sau đó đã giả dạng là giám đốc tài chánh, email cho nhân viên thành phố yêu cầu chuyển tiền giao dịch qua một trương mục khác.
Nhân viên thành phố tưởng là email của viên giám đốc tài chánh, nên đã chuyển tiền qua trương mục mới và sau khi chuyển tiền thì mới biết là bị lường gạt.
Cũng theo ông giám đốc điều hành thì công tác khẩn cấp hiện nay của chính quyền thành phố Saskatoon là mướn các chuyên viên điện toán, tìm cách điều tra và lấy lại số tiền bị mất này.
Tuy nhiên theo các chuyên gia thì việc tìm lại số tiền đã giao cho kẻ gian, thì như đáy biển mò kim.
Trước đây chính quyền các thành phố Burlington và Ottawa cũng đã bị kẻ gian lường gạt mà số tiền cũng lên đến trên nửa triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email