Chính quyền thành phố Toronto cho mở cửa ba đại địa điểm chủng ngừa covid.

Toronto: Vào lúc 11 giờ sáng hôm thứ ba ngày 16 tháng 3, chính quyền thành phố Toronto cho khai trương ba địa điểm chủng ngừa lớn ở thành phố Toronto.
Đó là the Metro Toronto Convention Centre, the Scarborough Town Centre và the Toronto Congress Centre.
Khởi đầu khả năng của ba đại trung tâm này là chủng ngừa cho khoảng 450 người một ngày, nhưng mục tiêu là trong những ngày sắp tới, mỗi trung tâm chủng ngừa này có thể chủng ngừa 3 ngàn người một ngày, và các trung tâm này sẽ chủng ngừa 24 tiếng một ngày và 7 ngày 1 tuần.
Như thế sẽ có nhiều người sẽ được hẹn đến chủng ngừa vào những ngày cuối tuần, vào những thời gian nửa đêm về sáng.
Bắt đầu từ ngày thứ ba 16 tháng 3, ba địa điểm chủng ngừa này sẽ chỉ chủng ngừa cho những người trên 80 tuổi và phải hẹn trước.
Dư luận chỉ trích cho là chính quyền liên bang cũng như chính quyền các tỉnh bang và các thành phố, đã chậm trễ trong việc thiết lập chương trình chủng ngừa cho dân chúng.
Tính đến nay chỉ có trên 2 triệu người được chủng ngừa so với 25 triệu người được chủng ngừa ở Anh quốc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email