Chính quyền thành phố Toronto cho mở cửa hội trường Better Living Centre, làm nơi tạm trú cho những người không nhà.

Toronto: Theo những quyết định mới đây của chính quyền thành phố Toronto, hội trường The Better Living Centre trong quảng trường Exhibition, sẽ được mở cửa làm nơi tạm trú cho những người không nhà trong những ngày tháng mùa đông năm nay.
Theo những đề án của chính quyền thành phố, thì hội trường The Better Living Centre có thể chứa được 100 người không nhà vào giữa tháng giêng, sau khi sửa soạn xong.
Theo lời ông John Tory, thị trưởng thành phố thì trung tâm hội nghị Better Living là nơi tốt nhất để cung cấp thêm chỗ ở cho những người không nhà trong mùa đông, vì đây là một cơ sở trực thuộc chính quyền thành phố.
Trong những ngày đầu tháng chạp, hội đồng thành phố đã biểu quyết chấp thuận việc tìm kiếm thêm 400 chỗ ở cho những người không nhà trong mùa đông năm nay, với kinh phí là 10.6 triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email