Chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cho cắt giảm hàng ngàn công chức, nhân viên y tế và y tá.

Edmonton, Alberta: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 29 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cho cắt giảm hàng ngàn công chức, nhân viên y tế và y tá.
Những cắt giảm sẽ kéo dài trong vòng 3 năm.
Tổng số những nhân viên bị cắt giảm có thể lên đến 7 ngàn người, gồm trên 5 ngàn công chức, 1 ngàn nhân viên y tế gồm cả bác sĩ, nhân viên phòng thí nghiệm, và 560 y tá.
Theo lời thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta, thì chính quyền đảng Bảo Thủ Thống Nhất (UCP) đã được cư dân tỉnh bang bầu lên với sứ mạng là cân bằng ngân sách của tỉnh bang trong 3 năm sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email