Chính quyền tỉnh bang British Columbia chấp thuận chữa trị bệnh viêm gan C cho toàn thể cư dân.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 14 tháng 3, chính quyền tỉnh bang B.C. đã chấp thuận việv chữa trị cho các bệnh nhân bị bệnh viêm gan loại C, và chấp thuận cho việc chữa trị ngay cả những bệnh nhân mới chớm bị bệnh này.
Theo lời bộ trưởng y tế tỉnh bang B.C., ông Adrian Dix thì tất cả những người bị bệnh viêm gan C ở tỉnh bang B.C. có quyền sử dụng tất cả các cách chữa trị, với sự tài trợ của Pharmacare, kể cả việc dùng một loại thuốc mới chữa bệnh này là Vosevi.
Theo những ước tính thì trong năm 2017, tỉnh bang B.C. có 2,657 người bị bênh viêm gan C, và khoảng 73 ngàn người có vi rút bệnh viêm gan C trong người.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email