Chính quyền tỉnh bang Ontario ấn định giá cả trong việc kéo xe hư trên xa lộ

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ hai 13 tháng chạp, một đạo luật mới của chính quyền tỉnh bang Ontario nhằm đối phó với các thành phần băng đảng có trong nền kỹ nghệ kéo xe bị hư ở tỉnh bang, đã cướp tiền của biết bao nhiêu nạn nhân vô tội.
Chúng ta cũng biết từ trước đến nay, không có một luật lệ nào bó buộc cho nển kỹ nghệ kéo xe hư ở tỉnh bang Ontario.
Một người có xe hư trên xa lộ, lập tức có những chiếc xe tow truck đã phục sẵn đâu đó, đến xin khổ chủ cho kéo xe đến tiệm sửa xe.
Nếu người hư xe không là hội viên của tổ chức CAA, thì phải nhờ những tay kéo xe đã đến trước.
Những tên kéo xe này có thể tính giá nào thì khổ chủ cũng phải chịu.
Chúng tôi có biết một trường hợp của một người Việt ở thành phố Mississauga, bị đụng xe bất ngờ trên xa lộ 401 và phải trả trên 1 ngàn dollars cho tên kéo xe này kéo xe đến tiệm sửa xe.
Chính vì có những lợi nhuận như thế, cho nên có những băng đảng tội ác tìm cách chiếm độc quyền việc kéo xe hư ở tỉnh bang Ontario.
Có những cuộc chiến xảy ra giữa các công ty kéo xe hư ở tỉnh bang này: nhiều xe bị đốt cháy, nhiều tài xế bị bắn chết.
Chính vì thế chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho bắt đầu một chương trình thử nghiệm về việc điều hành nền kỹ nghệ kéo xe hư.
Theo bà Sylvia Jones, bộ trưởng tư pháp tỉnh bang Ontario thì chương trình thử nghiệm này nhằm loại ra khỏi nền kỹ nghệ kéo xe hư, những tay băng đảng tội ác.
Chương trình thử nghiệm về việc kéo xe hư ở tỉnh bang Ontario sẽ được áp dụng trên 1 số xa lộ sau:
-Xa lộ 400 : Vùng số 3 trong khoảng từ xa lộ 9 ở thành phố King đến xa lộ 401 ở thành phố Toronto.
-Xa lộ 401 : Vùng 1 từ Toronto đến đường Morningside, Vùng 2 từ xa lộ 25 ở Milton đến xa lộ 400 ở Toronto.
-Xa lộ 409 vùng 2 từ xa lộ 427 cho đến xa lộ 401 ở Toronto.
-Xa lộ 427 Vùng 2 từ xa lộ 401 cho đến xa lộ 427 ở Toronto.
-Xa lộ QEW: Vùng 4 từ đường Brant Street ở Burlington đến xa lộ 427 ở Toronto.
Nếu xe của bạn bị hư trong những khu vực vừ kể thì phải kêu điện thoại 911 hay 511 để được thông báo thêm.
Nếu xe bị hư trong khu vực vừa kể, khổ chủ có quyền lựa chộn công ty kéo xe hư cho mình, chứ không phải dùng những tài xế kéo xe hư, đánh hơi thấy và đến trước.
Các công ty kéo xe hư cũng phải công bố chi phí kéo xe hư cho nạn nhân, chứ không phải kéo xe trước, gửi giấy đòi sau và những tay băng đảng hét giá nào, thì nạn nhân cũng phải chịu như trước.
Người ta cũng có thể dùng phương tiện kéo xe của các tổ chức giúp đỡ người lái xe như tổ chức CAA, nếu họ là thành viên của các tổ chức này.
Bộ giao thông tỉnh bang Ontario cũng ấn định giá cả cho việc kéo xe hư, chứ không phải như trước các tài xế xe kéo muốn tính tiền bao nhiêu thì người có xe cũng phải chịu.
Nếu chương trình thử nghiệm thành công thì luật ấn định chi phí kéo xe hư có thể được cho áp dụng trên toàn tỉnh bang Ontario trong tương lai.
Vì thế nếu xe của bạn hư trên những khúc xa lộ vừa kể thì không bắt buộc bạn phải sử dụng những phương tiện kéo xe của những tài xế xe kéo đến trước tiên, mà có thể chọn lựa công ty kéo xe và có quyền đòi hỏi biết giá cả trước khi giao xe cho các công ty này.

Muốn biết giá cả của việc kéo xe hư thì xin vào mạng internet của bộ giao thông coi thêm chi tiết:

https://www.ontario.ca/page/tow-zone-pilot-fee-schedule#section-1

Tin tức khác...