Chính quyền tỉnh bang Ontario bỏ ra 28.5 tỷ dollars cho hệ thống chuyên chở công cộng.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 4, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã công bố chương trình cải tổ lại hệ thống chuyên chở công cộng ở tỉnh bang Ontario mà đặc biệt là vào 4 hệ thống chuyên chở công cộng trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Chi phí cho dự án này lên đến 28.5 tỷ dollars.
Trong số những dự án sẽ được xây cất, có đường subway Ontario Line đi từ Trung Tâm Khoa Học đến Ontario Place, đường Eglinton Crosstown dẫn đến phi trường Pearson, đường Yonge North dẫn đến Richmond Hill và nối dài hệ thống subway đến Scarborough.