Chính quyền tỉnh bang Ontario cho chủng ngừa covid những người từ 60 cho đến 64 tuổi.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 9 tháng 3, tỉnh bang Ontario nhận được lô thuốc chủng đầu tiên của công ty dược phẩm AstraZeneca gồm 194 ngàn liều.
Chính quyền tỉnh bang Ontario theo lời khuyến cáo của bộ y tế Canada, không dùng loại thuốc chủng AstraZeneca cho những người trên 65 tuổi. Vì thế sẽ dùng số thuốc chủng này cho những người từ 60 tuổi cho đến 64 tuổi.
Thuốc chủng Astra Zeneca không cần phải được giữ ở nhiệt độ thật lạnh như thuốc chủng của công ty Pfizer và vì thế sẽ dễ dàng cho việc chủng ngừa: các dược sĩ, các nha sĩ cũng có thể phụ giúp việc chủng ngừa.
Cũng theo những tin tức loan báo thì có 300 dược phòng trên toàn tỉnh bang Ontario đã sẵn sàng giúp việc chủng ngừa loại thuốc chủng Astra Zeneca này.
Danh sách những dược phòng được chủng ngừa sẽ được loan báo trong những ngày sắp tới.
Đồng thời những người từ tuổi 60 cho đến 64 tuổi ở tỉnh bang Ontario, sẽ có thể ghi tên xin chủng ngừa bắt đầu vào ngày thứ sáu 12 tháng 3: cách thức ghi tên cũng sẽ được thông báo sau.
Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ phải cho chủng ngừa 194 ngàn cư dân trong những tuần sắp tới, vì số thuốc này được gửi từ cơ xưởng sản xuất ở Ấn Độ và sẽ hết hiệu lực sau ngày 2 tháng 4.
Tại tỉnh bang Quebec, chính quyền tỉnh bang này đã cho chủng ngừa thuốc chủng Astra Zeneca cho những người trên 65 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email