Chính quyền tỉnh bang Ontario chuyển bớt dịch vụ y tế qua các công ty y tế tư nhân

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ hai 16 tháng giêng, thủ hiến Doug Ford và bà bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã công bố chương trình 3 chặng, nhằm cắt giảm thời gian mà các bệnh nhân phải chờ đợi cho các cuộc giải phẩu.
Nhiều bệnh nhân đã phải chờ đợi cả năm, nhất là vào những năm có đại dịch covid, mới được giải phẩu những bệnh như là thay đầu gối, thay xương hông, chữa bệnh cườm mắt cataract…
Hiện nay có 206 ngàn người ở tỉnh bang Ontario, đang phải chờ cho các cuộc giải phẩu, và chương trình của chính quyền tỉnh bang, sẽ chuyển một số bệnh nhân phải giải phẩu thông thường như là mổ cườm mắt cho các y viện tư, để các nhà thương và bác sĩ có nhân lực và thời gian, cho những cuộc giải phẩu lớn như là thay xương hông..
Chính quyền tỉnh bang Ontario cho thiết lập những trung tâm giải phẩu và chẩn đoán cộng đồng, the Community Surgical and Diagnostic Centre, bao gồm các y viện công và y viện tư.
Cư dân của tỉnh bang Ontario sẽ không phải trả lệ phí, cho dù những cuộc giải phẩu này được thực hiện ở một y viện tư, trực thuộc các trung tâm giải phẩu và chẩn đoán cộng đồng.
Chi phí sẽ do cơ quan bảo hiểm y tế tỉnh bang Ontario, OHIP, đài thọ.
Chương trình cắt giảm thời gian chờ đợi giải phẩu ở tỉnh bang Ontario bao gồm ba giai đoạn.

-Giai đoạn 1: Chính quyền tỉnh bang sẽ phối hợp với các y viện tư ở thành phố Windsor, Kitchener, Waterloo và Ottawa để chuyển 25 phần trăm tổng số những ca mổ bệnh cườm mắt ( cataract) hay 14 ngàn bệnh nhân đến các y viện tư này.
Chính quyền tỉnh bang cũng bỏ ra trên 18 triệu dollars mua thêm các dụng cụ y khoa như máy MRI, CT scans, máy mổ bệnh cườm mắt.. cho các y viện.
Giai đoạn 1 dự trù bắt đầu vào tháng 3 năm nay 2023.

-Giai đoạn 2: Trong giai đoạn 2, chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ chuyển các bệnh nhân cần soi ruột colonoscopy qua các trung tâm y khoa cộng đồng này.

-Giai đoạn 3: chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho thông qua những dự luật cho phép các trung tâm giải phẩu và chẩn đoán cộng đồng, được quyền gia tăng những dịch vụ như là soi MRI và CT scaning, cũng như được quyền mổ các ca mổ thay xương hông và đầu gối
Chính quyền tỉnh bang Ontario dự trù bỏ ra 300 triệu dollars cho chương trình 3 giai đoạn này trong năm 2023.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email