Chính quyền tỉnh bang Ontario hủy bỏ việc bảo hiểm y tế cho cư dân đi ra nước ngoài.

Toronto: Tuyên bố trong ngày thứ hai 29 tháng 7, bà Ginette Petitpas, tổng trưởng y tế liên bang đã nói là việc chính quyền tỉnh bang Ontario cho hủy bỏ việc bảo hiểm y tế cho những cư dân của tỉnh bang này, khi ra nước ngoài, sẽ gây những nguy hại cho việc chăm sóc sức khỏe đại chúng và gây khó khăn tài chánh cho nhiều người, nhất là những người thường xuyên phải qua Hoa Kỳ.
Theo chương trình bảo hiểm y tế hiện nay của tỉnh bang Ontario, thì chính quyền tỉnh bang sẽ bảo hiểm y tế cho những cư dân ra khỏi Canada là $400 một ngày bệnh viện phí và $50 một ngày cho những dịch vụ đi khám bác sĩ hay phải vào phòng cấp cứu.
Tuy số tiền bảo hiểm này không đủ chi phí cho việc mà những cư dân tỉnh bang Ontario phải bỏ ra, khi phải vào bệnh viện ngoại quốc nhất là vào các bệnh viện Mỹ, nhưng cũng giúp một phần là tiền bảo hiểm sức khỏe mà người ta phải mua thêm.
Mới đây bà Christine Elliott, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario đã loan báo là việc bảo hiểm y tế cho cư dân ra ngoại quốc sẽ được hủy bỏ vào tháng 10 năm nay.
Như thế những cư dân ở tỉnh bang Ontario,đi ra ngoại quốc từ tháng 10 năm nay, sẽ phải trả tiền mua bảo hiểm y tế cao hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email