Chính quyền tỉnh bang Ontario khuyến cáo nên dùng thuốc chủng Pfizer cho những người trẻ.

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 9, các giới chức y tế của tỉnh bang Ontario đã khuyến cáo nên chủng ngừa covid bằng thuốc Pfizer thay vì dùng thuốc Moderna, cho những người trẻ tuổi từ 18 cho đến 24 tuổi.
Bản khuyến cáo cũng nói là vì số người trẻ chủng ngừa bằng thuốc chủng Moderna đã bị những ảnh hưởng đến tim như gia tăng nhịp tim đập ( myocarditis và pericarditis).
Theo những thống kê của cơ quan y tế tỉnh bang Ontario thì trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm nay cho đến tháng 8, tỷ lệ những người trẻ chủng ngừa bằng thuốc Moderna , có nhịp tim đập gia tăng là 1 trong số 5 ngàn người chủng ngừa.
Trong khi tỷ lệ những người trẻ chủng ngừa bằng thuốc Pfizer ở mức 1 trên 28 ngàn người.
Tuy nhiên chính quyền tỉnh bang Ontario cũng để quyền cho những người trẻ đến chủng ngừa, tự chọn thuốc Pfizer hay Moderna.