Chính quyền tỉnh bang Ontario lãng phí hàng triệu liều thuốc chủng ngừa covid

Toronto: Theo bản tường trình của bà Bonnie Lysyk, chánh hậu kiểm ( Auditor General) của tỉnh bang Ontario thì chính quyền của tỉnh bang Ontario đã lãng phí hàng triệu liều thuốc chủng ngừa covid.
Theo bà chánh hậu kiểm thì trong vòng từ tháng hai cho đến tháng 6 năm nay 2022, đã có 3.4 triệu liều thuốc chủng ngừa covid đã bị hủy bỏ vi quá hạn ở tỉnh bang Ontario.
Số lượng thuốc này tương đương với 38 phần trăm tổng số thuốc chủng mà chính quyền tỉnh bang đã mua trong thời gian này.
Một trong những lý do khiến chính quyền tỉnh bang phải vất đi hàng triệu liều thuốc chủng ngừa covid, vì các giới chức thẩm quyền đã ước tính sai về số lượng thuốc chủng cần dùng. Một lý do khác khiến chính quyền phải hủy bỏ một số lượng lớn thuốc chủng là vì cư dân trong tỉnh bang đã không hăng hái đi chủng ngừa mũi bổ sung chống những loài vi rút biến thể omicron.
Bà chánh hậu kiểm cũng nói là một lý do khác nữa khiến số người đi chủng ngừa covid sút giảm, là không có những rõ ràng cho việc ghi danh chủng ngừa: mỗi cơ quan y tế như là bộ y tế, các bệnh viện, các dược phòng, đã không có những cách ghi danh chủng ngừa đồng nhất.
Bà chánh hậu kiểm cũng cho biết là có hàng trăm ngàn cư dân, đã ghi danh chủng ngừa, nhưng đến ngày phải đi chủng ngừa, thì lại không xuất hiện.
Trong năm 2021, có 227 ngàn người ở tỉnh bang Ontario, ghi danh chủng ngừa, nhưng lại không đến.
Bà chánh hậu kiểm Lysyk cũng nói là việc chính quyền tỉnh bang trả lệ phí cho những nhân viên y tế chủng ngừa không đồng nhất, người thì trả lương cao, trong khi có người được trả lương thấp, khiến cho một số các chuyên viên y tế đã không hăng hái chủng ngừa cho cư dân.
Chính quyền tỉnh bang trả lương từ $170 cho đến $220 một giờ, cho các bác sĩ đến các trung tâm chủng ngừa covid. Còn nếu các bác sĩ này chủng ngừa covid cho bệnh nhân từ văn phòng của các bác sĩ này, thì các bác sĩ chỉ được trả lương $13 một mũi thuốc chủng.
Các y tá được trả lương từ $32 cho đến $49 một giờ, trong khi các dược sĩ được trả lương $30 cho đến $57 một giờ khi chủng ngừa ở các dược phòng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email