Chính quyền tỉnh bang Ontario mở cuộc đại chủng ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi

Toronto: Cuộc đại chủng ngừa cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi đã bắt đầu khởi sự ở nhiều tỉnh bang Canada.
Trong ngày thứ năm 25 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Ontario đã bắt đầu cho chủng ngừa covid cho trẻ em với các y viện lưu động ở các thành phố như Toronto, Windsor, Hamilton..
Muốn được chủng ngừa, các trẻ em cần phải có sự ưng thuận của cha mẹ hay người giám hộ, và những người này sẽ là những người phải đem con đến nơi chủng ngừa.
Riêng tại thành phố Toronto thì số trẻ em được cha mẹ ghi danh chủng ngừa đã lên đến 31 ngàn em trong tổng số 49 ngàn chỗ trong vòng hơn 2 tuần sắp tới.
Nhiều bậc cha mẹ đã hăng hái ghi danh cho con vì muốn chúng có cuộc sống bình thường trở lại.
Nhưng cũng có những bậc cha mẹ chưa dám cho con chủng ngừa?
Theo những ước tính thì có khoảng 200 ngàn trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi trong thành phố Toronto.
Theo lời ông thị trưởng thành phố Toronto, John Tory thì việc chủng ngừa covid cho trẻ em trong thành phố là một tin hết sức vui vì sẽ giúp gia tăng những an toàn cho trẻ em, và duy trì việc mở cửa hệ thống trường học.
Cũng theo ông thị trưởng John Tory thì 50 ngàn trẻm em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi ở thành phố Toronto sẽ được chủng ngừa covid một mũi vào đầu tháng chạp sắp đến.
Chính quyền thành phố Toronto đã cho mở cửa 5 y viện có chủng ngừa cho trẻ em trong phạm vi thành phố, và đó là :

• Metro Toronto Convention Centre, 255 Front St. W., North Building, Hall A
• Cloverdale Mall, 250 The East Mall
• Scarborough Town Centre, 300 Borough Dr.
• Mitchell Field Community Centre, 89 Church Ave.
• Woodbine Mall, 500 Rexdale Blvd.

Tin tức khác...