Chính quyền tỉnh bang Ontario phát động chương trình đại chủng ngừa covid nhằm ngăn cản sự lan truyền của omicron.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm thứ sáu ngày 17 tháng chạp, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cho phát động một chương trình đại chủng ngừa covid cho cư dân trong tỉnh bang, với hy vọng sẽ ngăn chận được sự lan tràn của loài covid biến thể omicron.
Bắt đầu từ ngày thứ hai 20 tháng chạp, những cư dân tỉnh bang Ontario, từ 18 tuổi trở lên và đã chủng ngừa covid mũi thứ hai trong 3 tháng trước, sẽ được quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi bổ sung.
Ngoài ra chính quyền tỉnh bang Ontario cũng tiếp tục đẩy mạnh những cuộc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi: trong ngày thứ bảy 18 tháng chạp, sở thú thành phố Toronto đã cho mổ cuộc chủng ngừa covid cho trẻ em và những em này sau khi chủng ngừa, sẽ được vào xem sở thú miễn phí.
Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng cắt giảm số khán giả vào xem các sự kiện văn nghệ hay thể thao diễn ra trong nhà, xuống còn 50 phần trăm sức chứa của các cơ sở này.
Chính quyền tỉnh bang Ontario cũng phân phát 2 triệu hộp thử nghiệm covid mà mỗi hộp có 5 thử nghiệm.
Hàng dài những người đã xếp hàng xin hộp thử nghiệm và theo những loan báo trong ngày thứ bảy 18 tháng chạp, thì 2 triệu hộp thử nghiệm này đã được phân phát hết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email