Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ chương trình bảo hiểm dược phẩm cho những người trên 65 tuổi.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ ba ngày 20 tháng 3, bà thủ hiến tỉnh bang Ontario, Kathleen Wynne đã loan báo là chính quyền tỉnh bang dự trù sẽ cung cấp thuốc có toa bác sĩ cho tất cả những người trên 65 tuổi.
Cũng theo bà thủ hiến, thì việc cung cấp thuốc có toa bác sĩ miễn phí cho những người từ 65 tuổi trở lên sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2019.
Hiện nay những người trên 65 tuổi ở tỉnh bang Ontario, mua thuốc có toa bác sĩ phải phụ trả thêm tiền tùy theo số lợi tức của người này.
Việc cung cấp này cũng chỉ có hiệu lực nếu đảng Tự Do của bà thủ hiến Wynne thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp tới.
Chúng ta cũng biết là chính quyền tỉnh bang Ontario cũng đã cung cấp thuốc có toa bác sĩ, cho những người trẻ từ 25 tuổi trở xuống, bắt đầu từ tháng giêng năm nay 2018.
Trong khi đó theo đường hướng của đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Harworth thì nếu đảng này thắng và lên nắm quyền, chính quyền đảng NDP sẽ cho thi hành một chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng cho cư dân trong tỉnh bang Ontario.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email