Chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không thay đổi những biện pháp ngăn ngừa đại dịch covid.

Toronto: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ hai 29 tháng 11, bác sĩ Kieran Moore, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Ontario nói là ông không ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của loài covid biến thể Omicron, nhưng không nghĩ là chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ cho gia tăng thêm những biện pháp ngăn ngừa sự lan tràn của loài vi rút.
Loài covid biến thể Omicron xuất phát từ Phi Châu, đã bắt đầu lan tràn tại nhiều quốc gia trên thế giới, và tại Canada đã có hai người ở thành phố Ottawa có dương tính với loài covid biến thể Omicron, sau khi họ đi chơi về từ xứ Nigeria.
Bác sĩ Moore cũng nói là có thể có thêm 4 người bị nhiễm covid biến thể Omicron gồm 2 người ở thành phố Ottawa và hai người khác ở thành phố Hamilton, nhưng hiện nay vẫn chờ kết quả của những cuộc thử nghiệm.
Bác sĩ Moore nghĩ là chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ không bước ngược trở lại, trong chương trình mở cửa lại guồng máy kinh tế.
Cũng theo bác sĩ Moore thì trong vòng 2 tuần qua có 375 cư dân ở tỉnh bang Ontario , du lịch qua những quốc gia Phi Châu và trở về lại Canada.
Bác sĩ Moore nói là các giới chức y tế đang tìm kiếm lại con số 375 người này và sẽ cho thử nghiệm covid.
Bác sĩ Moore cũng nói thêm là cho đến nay người ta vẫn chưa biết những con vi rút biến thể Omicron có gây những bệnh tình trầm trọng và phải vào nằm bệnh viện hay không.

Tin tức khác...