Chính quyền tỉnh bang Ontario thiết lập luật lệ buôn bán cần sa.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng chạp, nghị viện tỉnh bang Ontario đã thông qua dự luật Canabis Act, dự luật về việc lưu hành cần sa ở tỉnh bang này, với 63 phiếu thuận và 27 phiếu chống. Đảng Tân Dân Chủ ủng hộ dự luật này trong khi đảng Bảo Thủ Cấp Tiến chống lại.
Theo đạo luật vừa ban hành thì việc lưu hành cần sa ở trong tỉnh bang Ontario sẽ do chính quyền tỉnh bang độc quyền nắm giữ.
Chính quyền tỉnh bang sẽ thiết lập một cơ quan đặc trách về việc mua bán cần sa, qua những cửa tiệm riêng biệt.
Đồng thời chính quyền tỉnh bang cũng sẽ thi hành những hình phạt nặng nề mà tiền phạt có thể lên đến 1 triệu dollars, cho các công ty hay các cá nhân không chịu theo hệ thống bán cần sa độc quyền của chính quyền.
Những người muốn mua cần sa phải đủ 19 tuổi và chính quyền tỉnh bang cũng cấm việc hút cần sa ở những nơi công cộng, nơi làm việc và trong xe.
Mới đây chính quyền liên bang đã đồng ý bán lẻ cần sa với giá $10 một gram. Đồng thời chính quyền liên bang và các tỉnh bang cũng đồng ý về việc chia số tiền thuế cần sa: 75 phần trăm số tiền thuế thâu vào sẽ do chính quyền các tỉnh bang nắm giữ, trong khi 25 phần trăm sẽ vào tay chính quyền liên bang.
Việc lưu hành cần sa sẽ được hợp thức hóa vào ngày 1 tháng 7 năm

Xem thêm

Nhận báo giá qua email