Chính quyền tỉnh bang Ontario thiết lập một y viện cho những người không nhà bị bệnh nan y

Toronto: Theo lời tuyên bố của bác sĩ Eric Hoskins, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario trong hôm thứ hai ngày 18 tháng chạp vừa qua, thì chính quyền tỉnh bang sẽ cho thiết lập một y viện cho những người bị bệnh nan y sắp chết (hospice), và y viện này dành cho những người không nhà ở tỉnh bang.
Cũng theo lời bác sĩ bộ trưởng y tế thì y viện này sẽ có 4 giường và sẽ thêm 6 giường nữa trong vòng 2 năm sắp đến.
Bác sĩ bộ trưởng y tế cũng cho biết là y viện này sẽ mở cửa ở một địa điểm ở trung tâm thành phố Toronto trong một ngày rất gần và sẽ có khả năng cung cấp dịch vụ tế cho từ 40 đến 50 bệnh nhân trong một năm.
Y viện dành cho những người bị bệnh nan y này sẽ có tên là Journey Home Hospice, sẽ được trang bị để phục vụ cho những nhu cầu của những người không nhà và những người đang có nguy cơ trở thành những người không nhà.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email