Chính quyền tỉnh bang Quebec cho các y tá 15 ngàn dollars tiền thưởng

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ năm 23 tháng 9, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec loan báo là để gia tăng số nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện trong thời đại dịch, chính quyền tỉnh bang đã cho tiền thưởng cho các y tá và số tiền thưởng này lên đến 1 tỷ dollars.
Theo thủ hiến Legault thì những y tá làm việc toàn thời gian sẽ được tặng 15 ngàn dollars mà có người còn được tặng số tiền lên đến 18 ngàn dollars.
Những y tá đang làm việc bán thời gian nhưng quyết định quay lại làm việc toàn thời gian cũng được thưởng 15 ngàn dollars.
Ngoài ra những y tá đã về hưu, nếu quyết định quay trở lại làm việc, thì sẽ được thưởng 12 ngàn dollars.

Theo thủ hiến Legault thì tuy có tốn kém, nhưng chính quyền tỉnh bang phải chi ra, để giữ lại hàng ngàn y tá quá mệt mỏi trong cuộc chiến chống đại dịch, đã và đang muốn nghỉ việc.
Thủ hiến Legault nói là những y tá đã săn sóc chúng ta trong nhiều năm qua, và bây giờ đổi lại, chúng ta sẽ săn sóc lại những y tá.
Theo bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec, ông Christian Dubé thì chỉ có 60 phần trăm y tá làm việc ở Quebec là làm việc toàn thời gian, và với chương trình cho tiền thưởng, chính quyền tỉnh bang hy vọng sẽ có thêm 15 phần trăm những y tá đang làm bán thời gian chuyển qua làm toàn thời gian và thu hút trở lại khoảng 4,300 y tá đã nghỉ việc hay về hưu.
Ngoài việc tặng tiền thưởng cho y tá, chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ mướn thêm khoảng 3 ngàn phụ tá cho những y tá, là những người làm những việc văn phòng, giấy tờ, để các y tá có thể chú tâm vào việc săn sóc bệnh nhân

Tin tức khác...