Chính quyền tỉnh bang Quebec hủy bỏ lệnh phải đeo khẩu trang vào ngày 14 tháng 5.

Montreal: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ tư ngày 4 tháng 5, bác sĩ Luc Boileau, quyền giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Quebec loan báo là cư dân tỉnh bang sẽ không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng kể từ ngày thứ bảy 14 tháng 5 sắp đến.
Bác sĩ Boileau cũng nói là khẩu trang vẫn phải đeo khi người ta sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng, đến bệnh viện, các văn phòng bác sĩ cũng như đến các nhà dưỡng lão.
Bác sĩ Boileau cũng khuyến cáo những người lớn tuổi nên tiếp tục đeo khẩu trang vì họ là những người dễ bị nhiễm covid nhất.
Trong khi đó chính quyền tỉnh bang Quebec cũng không buộc học sinh trên những chiếc xe bus chở học sinh đi học, phải đeo khẩu trang.
Bác sĩ Boileau cũng nhấn mạnh là người ta có quyền tiếp tục đeo khẩu trang ngoài công cộng và người ta nên tôn trọng quyền đeo khẩu trang của những người khác.
Tỉnh bang Quebec là tỉnh bang cuối cho hủy bỏ việc phải đeo khẩu trang sau khi chính quyền tỉnh bang Prince Edward Island sẽ cho hủy bỏ việc phải đeo khẩu trang ngoài công cộng vào ngày thứ sáu 6 tháng 5.
Tỉnh bang Alberta là tỉnh bang đầu tiên cho hủy bỏ việc phải đeo khẩu trang ngoài công cộng.
Tỉnh bang Quebec là tỉnh bang có nhiều người chết vì covid nhất: trên 15 ngàn người và đứng hàng thứ nhì là tỉnh bang Ontario.

Nhận báo giá qua email