Chính quyền Trung quốc cho khử trùng tiền, nhằm ngăn chận việc lan tràn của vi rút COVID-19.

Bắc Kinh: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 17 tháng 2, các ngân hàng Trung quốc đã cho khử trùng những tiền mặt, trước khi được đưa ra cho khách hàng, nhằm mục đích ngăn ngừa dịch viêm phổi COVID-19 lan tràn.
Các ngân hàng khi nhận tiền ký thác của khách hàng cũng được lệnh phải khử trùng, trước khi đưa số tiền đó trở lại thị trường.
Chính quyền Trung quốc cũng yêu cầu ngân hàng trung ương của xứ này, phải khử trùng trước khi cho phát hành những loại tiền mới.
Các ngân hàng Trung quốc cũng dùng những máy chiếu tia hồng ngoại và nhiệt để dò tất cả số tiền ký thác của công chúng: những tiền nào nghi ngờ bị nhiễm trùng, sẽ được khử trùng và giữ lại trong ngân hàng 14 ngày, trước khi được cho lưu hành trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email