Chính quyền Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử của Putin

Kyiv: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 5 tháng 10, chính quyền thành phố Kyiv đã phân phát thuốc potassium iodine cho những trung tâm di tản trong thành phố, chuẩn bị phòng ngừa cho một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử của quân Nga vào thành phố này.
Những viên thuốc iodine này sẽ giúp ngăn chận sự hấp thụ chất phóng xạ vào cơ thể.
Thuốc iodine phải uống trước hay ngay sau khi bị nhiễm phóng xạ. Chất iodine sẽ ngăn cản không cho tuyến giáp trạng ( thyroid) hấp thụ những chất phóng xạ này.
Cũng theo giới chức thẩm quyền của thành phố thì những viên iodine này cũng sẽ được phân phát cho cư dân trong những khu vực bị nhiễm phóng xạ, một khi quân Nga sử dụng vũ khí nguyên tử bắn vào các khu vực này.
Trong những ngày qua, Vladimir Putin đã cho mở những cuộc trưng cầu dân ý “ép buộc” ở 4 khu vực mà quân Nga đang chiếm đóng để sát nhập những khu vực này vào Nga.
Putin cũng đe dọa là ông ta sẽ dùng tất cả mọi phương tiện để bảo vệ những khu vực vừa cưỡng chiếm này. Putin cũng nói là
Hiện nay quân Nga đang bị thua tơi tả trên các mặt trận và phải rút quân ở cả chiến trường miền đông Kharviv cũng như ở miền nam Kherson.
Nhiều nhà bình luận thời cuộv lo ngại là nếu Putin bị dồn đến đường cùng thì ông ta có thể cho sử dụng vũ khí nguyên tử?
Cũng có nguồn tin cho là Putin sẽ hăm dọa bằng cách cho thử nghiệm việc tấn công bằng vũ khí nguyên tử chiến thuật ở ngay biên giới Ukraine?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email