Chó đánh hơi bom, được cho đi tuần ở hệ thống xe lửa GO .

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 8, những hành khách sử dụng hệ thống xe lửa GO ở trạm Union ở thành phố Toronto, đã thấy cảnh sát dẫn chó đánh hơi bom đi tuần.
Biệt đội chó đánh hơi bom sẽ gồm ba con chó và những cảnh sát dẫn chó, sẽ thường xuyên đi tuần ở các trạm xe lửa, trên các chuyến tàu xuôi ngược hàng ngày từ các vùng ngoại ô vào thành phố Toronto.
Theo lời người phát ngôn viên cho hệ thống xe lửa GO thì nhiệm vụ của những con chó này là đánh hơi những gói, những hộp vô thừa nhận ngay lập tức, tránh những trì trệ cho các chuyến xe lửa là phải chờ chó đánh hơi của sở cảnh sát gửi đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email