Chủ nhân các cơ sở thương mại ở Ontario, đối phó với việc mức lương tối thiểu gia tăng.

Toronto: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm nay 2018, lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario gia tăng lên đến mức $14 một giờ, và sẽ gia tăng lên đến $15 một giờ vào đầu năm 2019.
Theo đài CBC thì việc tăng mức lương tối thiểu sẽ giúp cho những người làm việc, nhưng đã gây những khó khăn cho giới chủ nhân.
Tuyên bố với các phóng viên đài CBC, ông Chris Stevens, đồng chủ nhân của nhà hàng Kaboom Chicken ở khu vực Leslieville trong thành phố Toronto, cho biết là ông và người đồng chủ nhân đã có những kế hoạch đối phó với việc chính quyền tỉnh bang Ontario cho tăng mức lương tối thiểu,bằng cách gia tăng giá nhiều món ăn, đồng thời cắt giảm số giờ làm việc của nhân viên.
Ông Dan Rishworth, chủ nhân của tiệm sửa xe đạp Enduro Sport ở thành phố Toronto, có 7 nhân viên làm việc toàn thời gian, và trong mùa hè, ông còn mướn thêm nhiều nhân viên làm việc bán thời gian.
Cũng theo ông Rishworth thì việc gia tăng mức lương tối thiểu, sẽ khiến ông sẽ phải cắt giảm bớt số nhân viên mướn thêm trong mùa hè sắp đến: thay vì mướn thêm 6 nhân viên làm việc bán thời gian như những mùa hè trước, ông sẽ chỉ mướn thêm từ 3 cho đến 4 nhân viên.
Ông Rishworth cũng nói thêm là những nhân viên hiện đang được trả lương $15 một giờ, sẽ muốn được tăng lương lên $17 hay $18 một giờ, vì mức lương $15 bây giờ là mức lương tối thiểu!
Theo bản nghiên cứu của tổ chức độc lập, the Financial Accountability Office of Ontario, thì việc gia tăng mức lương tối thiểu, sẽ làm mất đi khoảng 50 ngàn công ăn việc làm, khi giới chủ nhân ở tỉnh bang Ontario phải cắt giảm nhân viên, để có thể duy trì số lợi nhuận như những năm trước.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email