Chủ nhân có quyền đuổi, nếu nhân viên thủ dâm khi làm việc.

Halifax, Nova Scotia: Theo kết quả của một phiên tòa hòa giải lao động tỉnh bang Nova Scotia vừa công bố hôm thứ hai ngày 27 tháng 5, thì chủ nhân một công ty có quyền đuổi một nhân viên , dù là nhân viên đó là thành viên của nghiệp đoàn lao động, khi người này bị bắt gặp thủ dâm khi đang làm việc.
Theo những tin tức loan báo thì công ty I.M.P Group Limited, một công ty chuyên về hàng không có cơ xưởng ở phi trường Halifax, đã sa thải một nhân viên, khi người nhân viên này bị bắt gặp thủ dâm trong phòng vệ sinh của công ty.
Theo phát ngôn viên của công ty I.M.P. thì người nhân viên này đã từng bị cảnh cáo , khi bị bắt gặp thủ dâm hai năm trước, mà vẫn không chừa, chứng nào tật đó.
Người nhân viên này thú nhận là ông ta xem phim sex qua điện thoại cầm tay của ông, nhưng đã tắt tiếng để không phiền hà những nhân viên làm việc xung quanh.
Tuy nhiên xem phim sex trong giờ làm việc cũng làm mất đi những hiệu quả trong việc làm của người nhân viên này vì ông ta không còn chú tâm trong công việc