Chuẩn bị bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm 2023.

Ottawa: Với mức lạm phát ở Canada hiện nay ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, khiến cho người ta gặp những khó khăn trong việc kiếm đủ tiền nuôi gia đình.
Để giúp cư dân có thể để dành tiền cho tương lai mà không phải đóng thuế lợi tức với số tiền đầu tư, chính quyền liên bang đã cho gia tăng số tiền mà cư dân Canada được quyền bỏ vào trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA cho năm tới 2023: gia tăng từ mức $6,000 một năm lên đến $6,500.
Tất cả những cư dân Canada từ 18 tuổi trở lên có quyền mở trương mục TFSA và bỏ vào đó $6,500 cho năm tới bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2023.
Điểm lợi của trương mục tiết kiệm TFSA là tiền lời sinh ra từ các cách đầu tư không bị đánh thuế, và đồng thời thì người ta có thể lấy tiền ra bất kỳ lúc nào khi cần.
Tương tự như quỹ hưu cá nhân RRSP, tiền bỏ vào trương mục TFSA có thể dùng là phương tiện để dành tiền cho tuổi hưu.
Những khác biệt giữa RRSP và TFSA là tiền bỏ vào RRSP được trừ thuế, trong khi tiền lấy ra từ TFSA không phải đóng thuế.
Các chuyên gia đầu tư đã khuyên là mọi người nên có cả hai quỹ hưu cá nhân RRSP và trương mục tiết kiệm TFSA cho việc để dành tiền cho tuổi hưu.
Trương mục TFSA được cho thiết lập từ năm 2009 cho đến nay. Những người trên 18 tuổi từ năm 2009 và cho đến nay chưa bỏ tiền vào trương mục TFSA này, thì có thể bỏ tổng cọng $88,000 trong năm nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email