Chuẩn bị cho việc xin vào thường trú nhânCanada

Ottawa: Như những tin tức vừa loan báo trong vòng 3 năm sắp tới, chính quyền liên bang Canada sẽ thu nhận 1.2 triệu người di dân với dự trù sẽ nhận thêm 401 ngàn người thường trú nhân vào năm 2021, năm 2022 sẽ nhận thêm 411 ngàn người và trong năm 2023 sẽ nhận thêm 421 ngàn người.
Theo ông tổng trưởng Mendicino thì Canada cần thêm nhân lực cho việc phát triển kinh tế và cách tìm thêm nhân lực là thâu nhận thêm di dân.
Theo ông Robert Falconer một nghiên cứu gia về di dân và tỵ nạn của trường đại học Calgary thì con số 1.2 triệu di dân là con số di dân lớn nhất mà chính quyền liên bang Canada đã thâu nhận kể từ năm 1911 cho đến nay.
Trong năm 2020, vì đại dịch, việc thâu nhận thêm di dân của Canada đã tạm đình trệ.
Canada cần thêm di dân trong những ngành về y tế, trong ngành chế biến thức ăn, và nông trại.
Những ngành trong lãnh vực y tế như nhân viên làm trong các nhà dưỡng lão là một trong những ngành không có đủ người làm: những người Canadians thì chê vì lương ít và nơi làm việc không an toàn vì covid.
Ông tổng trưởng Mendicino cũng cho biết là 25 phần trăm những người làm việc trong các bệnh viện và nhà dưỡng lão ở Canada là những di dân.
Canada cần thêm di dân để phát triển kinh tế vì hiện nay 18 phần trăm dân số Canada là những người trên 65 tuổi, trong khi tỷ lệ sinh sản của những phụ nữ Canadians ở mức thấp nhất thế giới là 1.47 cuộc sinh nở cho một phụ nữ.
Muốn được Canada thâu nhận trong 3 năm sắp tới, một người ở nước ngoài cần có những điều kiện là ít nhất thông thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp và có nghề chuyên môn mà Canada đang cần dùng.
Những nghề chuyên môn mà Canada đang cần là những nhân viên y tế, những y tá và những người làm việc trong các nhà dưỡng lão.
Như thế để chuẩn bị cho việc xin di dân qua Canada những người ngoại quốc cần trau dồi tiếng Anh hay tiếng Pháp và học một nghề như nghề chăm sóc người lớn tuổi hay y tá, sẽ có nhiều hy vọng được nhận vào.
Canada cũng cần nhiều người làm trong các nông trại và nếu người xin có kinh nghiệm về nghề nông, thì cũng rất có hy vọng được nhận vào Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email