Chủng ngừa cho những người từ 55 tuổi ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 1 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo là trong những ngày sắp tới phần lớn những cư dân trong tỉnh bang có thể ghi danh xin chủng ngừa covid ở các dược phòng được chỉ định trong tỉnh bang.
Cũng trong ngày thứ năm, chính quyền tỉnh bang loan báo là cho hạ thấp mức tuổi được chủng ngừa từ 60 tuổi xuống 55 tuổi.
Cũng theo những tin tức loan báo thì chính quyền tỉnh bang cho gia tăng thêm 350 dược phòng có thể chủng ngừa covid và số dược phòng ở Ontario có thể chủng ngừa lên đến 700 dược phòng.
Theo dự trù số dược phòng có thể chủng ngừa covid sẽ gia tăng lên đến 1,500 dược phòng vào cuối tháng tư.
Tất cả những dược phòng ở tỉnh bang Ontario đều chủng ngừa bằng loại thuốc Astra Zeneca.
Tưởng cũng nên nói thêm là chính quyền Hoa Kỳ vừa cho Canada vay tạm 1.5 triệu liều thuốc chủng Astra Zeneca.
Thuốc chủng Astra Zeneca dễ dàng trong việc di chuyển vì không cần phải giữ lạnh ở nhiệt độ thấp, nên có thể cung cấp cho các dược phòng, các văn phòng bác sĩ.
Trong số 1.5 triệu liều thuốc chủng Astra Zeneca được gửi đến Canada từ Hoa Kỳ, có 583,400 liều sẽ được chia cho tỉnh bang Ontario.
Theo thiếu tướng Dany Fortin tư lệnh lực lượng đặc trách về phân phối thuốc chủng liên bang, thì số lượng thuốc chủng Astra Zeneca sẽ đến Canada vào ngày thứ bảy 3 tháng 4.
Các dược phòng và một số văn phòng bác sĩ gia đình sẽ được phân phối một số thuốc chủng loại này để chủng ngừa cho bệnh nhân và khách hàng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email