Chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì!

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 1 tháng 4, thì chính quyềhn liên bang đang có chương trình cho cư dân chủng ngừa covid mũi thứ tư hay là mũi bổ sung thứ nhì.
Tại Hoa Kỳ, cơ quan FDA đã chuẩn y cho việc chủng ngừa covid mũi thứ tư cho những người Mỹ từ 50 tuổi trở lên, và mũi chủng ngừa thừ tư phải cách mũi chủng ngừa thứ ba ít nhất là 4 tháng.
Ngoài những người trên 50 tuổi, cơ quan FDA cũng chuẩn y việc chủng ngừa mũi bổ sung thứ hai cho những người bị những bệnh mà hệ thống miễn nhiễm yếu kém.

Những ai ở Canada được chủng ngừa covid mũi thứ tư?
Theo những khuyến cáo của ủy ban cố vấn chủng ngừa quốc gia, NACI, thì những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém, sẽ được chủng ngừa covid mũi thứ tư sau khi đã chủng ngừa mũi thứ ba trước đó 6 tháng.
Tuy nhiên chính quyền các tỉnh bang đã có những quy định khác nhau cho việc chủng ngừa covid mũi thứ tư như tỉnh bang Quebec cho chủng ngừa mũi thứ tư cho những người trên 80 tuổi, hai tỉnh bang Ontario và British Columbia chủng ngừa mũi thứ tư cho những người sống trong các nhà dưỡng lão.
Theo giáo sư Mathew Miller của trung tâm khảo cứu miễn nhiễm của trường đại học McMaster thì mục đích của việc chủng ngừa mũi bổ sung là phục hồi lại khả năng miễn nhiễm của con người sau một thời gian đã chủng ngừa mũi thứ ba.
Tuy nhiên cũng theo giáo sư Miller thì thuốc chủng ngừa covid của các công ty dược phẩm đã dựa vào tính chất của những loại covid biến thể dleta và omicron, trong khi biến thể mới của loài covid là BA 2?
Cũng theo giáo sư Miller thì những mũi thuốc chủng ngừa bổ sung có thể không còn hữu hiệu trong thời gian sau này.
Tính đến ngày thứ sáu 1 tháng 4, có khoảng 90 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario từ 5 tuổi trở lên được chủng ngừa covid 1 mũi thuốc, trên 86 phần trăm cư dân Ontario được chủng ngừa hai mũi và 51.5 phần trăm cư dân đã chủng ngừa mũi bổ sung.

Nhận báo giá qua email