Chủng ngừa tỏ ra hữu hiệu khi số người trên 80 tuổi bị nhiễm covid giảm sút

Ottawa: Tuyên bố trong ngày chúa nhật 21 tháng 3, bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang đã nói là việc chủng ngừa covid đã tỏ ra hữu hiệu khi số người trên 80 tuổi bị nhiễm covid đã giảm.
Theo bác sĩ Tam thì số người trên 80 tuổi bị nhiễm covid sút giảm và số những vụ bùng phát của đại dịch ở các nhà dưỡng lão đã giảm , cho thấy là với những nỗ lực chủng ngừa đang diễn ra ở Canada, sẽ giúp ngăn ngừa được sự lan tràn của loài vi rút corona.
Trong khi đó chính quyền các tỉnh bang cũng gia tăng những chương trình chủng ngừa cho những người lớn tuổi.
Tỉnh bang Ontario cho chủng ngừa cho những người 75 tuổi trở lên, trong khi tỉnh bang Quebec cũng đã cho chủng ngừa những người từ 65 tuổi, và cho các dược phòng được quyền chủng ngừa cho dân chúng.
Chính quyền tỉnh bang Alberta cho chủng ngừa những giáo viên trung học.
Bác sĩ Tam cũng nói là người ta nên cẩn thận nhất là những người trẻ ở độ tuổi từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi: những người ở độ tuổi này bị nhiễm covid sẽ không bị nặng, nhưng là người lây truyền cho những người lớn tuổi hơn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email