Chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng sắp được cho thi hành ở Canada

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 3, một thỏa hiệp đã được đặt ra giữa đảng cầm quyền Tự Do và đảng Tân Dân Chủ ở quốc hội.
Trong bản thỏa hiệp vừa được loan báo, đảng Tân Dân Chủ sẽ ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do, không để cho đảng này bị sụp đổ từ nay cho đến năm 2025 là năm mà thủ tướng Trudeau phải cho bầu cử lại quốc hội.
Đổi lại đảng Tự Do sẽ phải cho thi hành một số mục tiêu của đảng NDP, mà 1 trong những mục tiêu này là cung cấp hệ thống chăm sóc răng miễn phí cho những người Canadians.
Việc cung cấp các dịch vụ nha khoa miễn phí cho toàn thể những cư dân Canada sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn từ cuối năm nay 2022 cho những trẻ em dưới 12 tuổi và cho đến năm 2025 thì chương trình bảo hiểm nha khoa sẽ hoàn toàn 100 phần trăm.
Theo như những ước tính thì sẽ có 6.5 triệu cư dân Canada sẽ được cung cấp bảo hiểm miễn phí nha khoa

CHI TIẾT CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NHA KHOA CANADA

Những gia đình mà có lợi tức hàng năm tổng cộng dưới 90 ngàn dollars và không có bảo hiểm nha khoa từ công ty làm việc, sẽ được chính quyền liên bang cung cấp những dịch vụ nha khoa miễn phí, nhưng khi sử dụng sẽ phải trả một số tiền bù (co pays) và số tiền này sẽ được chính quyền ấn định sau.

Những người hay những gia đình có số lương ít hơn $70,000 một năm sẽ không phải trả tiền co pays và chính quyền liên bang sẽ trả hết mọi phí tổn nha khoa.

Chính vì thế trong tương lai người ta cũng cẩn thận khi muốn làm thêm giờ phụ trội, vì nếu trên số lương $70,000 thì sẽ phải trả một số lệ phí nha khoa và lương trên $90,000 thì sẽ không được chữa răng miễn phí.

KHI NÀO CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM NHA KHOA BẮT ĐẦU?

Vào cuối năm nay cho những trẻ em dưới 12 tuổi.

-Những thiếu niên nam nữ từ 18 tuổi trở xuống, những người lớn tuổi và những người tàn tật sẽ được cung cấp các dịch vụ nha khoa miễn phí. vào năm tới 2023.

-Đến năm 2025 thì những người hay những gia đình có số lương thấp như vừa kể trên, sẽ được cung cấp những dịch vụ nha khoa miễn phí.

Nhận báo giá qua email