Chương trình cho giới tiểu thương mượn tiền không lấy lời sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 3, chính quyền liên bang đã gia hạn cho chương trình cho giới tiểu thương mượn tiền không phải trả tiền lời trong thời đại dịch.
Chương trình cho mượn tiền này có tên là the Canada Emergency Business Account (CEBA), cho phép những tiểu thương tiếp tục làm đơn xin mượn tiền không phài trả tiền lời , trước đây dự trù chấm dứt vào ngày 31 tháng 3, sẽ kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6.
Bản công bố của chính quyền liên bang cho biết là việc gia hạn này giúp cho những tiểu thương ở trong những khu vực vẫn còn bị đóng cửa như vùng thủ phủ Toronto, được mượn tiền hầu duy trì hoạt động trong thời gian có đại dịch.
Những tiểu thương và những tổ chức từ thiện không lợi nhuận, sẽ được mượn tối đa $60,000.
Hiện có trên 850 ngàn cơ sở thương mại đã mượn tiền qua chương trình CEBA và số tiền mà chính quyền cho mượn lên đến 44.91 tỷ dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email