Chương trình mới trợ giúp tiền thuê nhà trong đại dịch

Một chương trình cứu giúp có tên là Georgia Rental Assistance Program mới được phát động tháng này nhằm giúp đỡ cho những cư dân nào chẳng may bị thiếu tiền thuê nhà do ảnh hưởng của cơn đại dịch COVID-19, và những người đủ tiêu chuẩn có thể được trợ cấp đến 15 tháng để phụ vào tiền thuê nhà và trả điện nước. Và những khoản tiền trợ giúp này sẽ được gửi thẳng đến các chủ nhà hoặc các công ty cung cấp điện nước.

Ngân quỹ trợ giúp này được trích ra từ một quỹ trợ giúp khẩn cấp về tiền thuê nhà của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ. Để được hưởng trợ cấp này, những người nộp đơn phải hội đủ những điều kiện như lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, hoặc có mức thu nhập tụt giảm mạnh do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp vì đại dịch. Ngoài ra họ cũng cần chứng minh là mình sắp có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi nhà vì đã trả trễ tiền thuê nhà và điện nước.

Ngoài ra, các cư dân này cũng phải chứng minh có mức lợi tức thấp hơn 80% của mức lương trung vị (median income) của vùng mình sinh sống. Đó là mức lương mà số người có lương cao hơn ngang bằng với số người có lương thấp hơn. Ưu tiên sẽ được giành cho những gia đình nào có mức thu nhập thấp hơn 50% của mức lương trung vị trong khu vực, và những gia đình nào có 1 hay nhiều người đã bị thất nghiệp hơn 90 ngày khi đi nộp đơn xin trợ giúp. 

Khi nộp đơn xin, các cư dân phải chứng minh thẻ kiểm tra, bằng chứng về lương bổng của mọi người trong gia đình trên 18 tuổi, giấy báo đã thiếu tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước, biên lai hợp đồng thuê nhà và bằng chứng thất nghiệp hoặc bị tụt giảm mức thu nhập đáng kể do hậu quả của cơn đại dịch.

Nếu được chấp nhận, các cư dân này có thể nhận được tiền trợ giúp kéo dài đến 12 tháng, hoặc trong nhiều trường hợp có thể kéo dài đến 15 tháng. Những ai đã nhận được tiền trợ giúp hàng tháng từ chính quyền liên bang sẽ không đủ tiêu chuẩn để nộp đơn xin vào chương trình này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email