Chương trình tài trợ cho học sinh học tại gia của chính quyền tỉnh bang Ontario, và trả tiền điện cho những ai còn thiếu nợ

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng chạp,thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario đã cho gia tăng chương trình phụ giúp những người đi học và đồng thời cắt giảm tiền điện.
Bắt đầu từ tháng giêng năm tới 2021, phụ huynh hay những người giám hộ của các học sinh trong tỉnh bang Ontario sẽ nhận được 1 lần $200 tài trợ cho mỗi học sinh bắt đầu từ 13 tuổi cho đến học sinh đang học lớp 12. Số tiền này dùng để giúp cho các học sinh một phần những chi phí trong thời gian phải học ở nhà.
Đồng thời vì học ở nhà cho nên sẽ tốn điện, chính quyền tỉnh bang Ontario vì thế cắt giảm giá điện xuống còn 8.5 xu một kwh trong 24 tiếng đồng hồ trong 1 ngày và kéo dài trong 28 ngày kể từ ngày 1 tháng giêng năm tới 2021.
Giá điện rẻ này sẽ tự động áp dụng cho các tư gia, các tiểu thương và các nông gia.
Ngoài ra qua chương trình the covid-19 Energy Assistance Program (CEAP), tất cả tư nhân, các tiểu thương và các cơ quan từ thiện hiện đang còn nợ các công ty điện lực, chưa có tiền trả thì có thể được chính quyền tỉnh bang Ontario trả dùm cho : chính quyền tỉnh bang có thể trả đến $750 tiền điện và $750 tiền khí đốt cho những người thiếu nợ này.
Vì thế trong thời đại dịch, chậm trễ trả tiền điện xem ra còn là một điều hay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email