Chuyện chỉ xảy ra ở thành phố Calgary: tuyết rơi giữa mùa hè!

Calgary: Trong khi nhiều vùng trên thế giới kể cả thành phố Calgary đang bị những cơn sóng nóng hoành hoành, thì bất ngờ tuyết đã rơi tại thành phố Calgary trong ngày thứ tư 25 tháng 7.
Theo những tiên đoán thời tiết thì vào ngày 25 tháng 7, sẽ có những trận mưa giông ở thành phố Calgary.
Tuy nhiên nhiệt độ trong ngày thứ tư xuống quá thấp, đã khiến mưa trở thành tuyết.
Cư dân trong thành phố Calgary đã vui mừng đón tuyết, làm giảm bớt đi cái nóng trong mùa hè.