Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trump không chịu ký ban hành dự luật trợ cấp tài chánh trị giá 900 tỷ Mỹ kim

Hoa Thịnh Đốn: Dự luật tài trợ covid thứ nhì trị giá 900 tỷ Mỹ kim đã được quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua nhưng tổng thống Trump chưa chịu ký ban hành, và đã bay về Florida nghỉ lễ trong những ngày cuối năm.
Nếu ông Trump không chịu ký ban hành thì phần lớn những người Mỹ, nhất là những người ở hạng nghèo khó, sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi mà nguy cơ có thể trở thành người không nhà, nhiều chủ nhân các cơ sở thương mại sẽ phải khai phá sản.
Dự luật 900 tỷ gia hạn thêm hai chương trình chợ cấp đại dịch , tăng tiền thất nghiệp thêm $300 cho những ai đang nhận tiền thất nghiệp cho đến tháng 3 năm tới 2021.
Dự luật này cũng thông qua việc gửi trực tiếp $600 cho mỗi người Mỹ . Dự luật cũng mở lại chương trình PPP dành cho những tiểu thương đang gặp khó khăn có thể mượn thêm tiền lần thứ nhì.
Nếu ông Trump không chịu ký ban hành dự luật 900 tỷ thì đến cuối tháng chạp này, sẽ có trên 12 triệu người Mỹ hết tiền thất nghiệp.
Những người không có việc làm, những người tự làm chủ, mất việc vì covid sẽ không được tiếp tục tài trợ qua chươn trình the Pandemic Unemployment Assistance như trước.
Hàng triệu người Mỹ đang mướn và không có tiền trả tiền nhà, sẽ bị trục xuất vì những bảo vệ cho người mướn nhà không có tiền trả, sẽ không còn nếu dự luật không được ban hành.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email