CN đóng cửa trung tâm kiểm soát tại Montréal

Công ty Thiết lộ quốc gia Canada (CN) sắp đóng cửa trung tâm kiểm soát giao thông đường sắt ở Montréal và chuyển 108 việc làm sang Alberta.
Việc kiểm soát giao thông đường sắt sẽ được tập trung và điều khiển từ Edmonton khi trung tâm Montréal đóng cửa vào ngày 14 tháng 9 năm 2020.
Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các tuyến tàu không chỉ ở khu vực đại đô thị Montréal mà cả ở phía đông Québec, Ontario, New Brunswick và Nova Scotia.
Kiểm soát viên giao thông đường sắt chịu trách nhiệm duy trì hệ thống đường sắt cho các chuyến tàu thương mại và hành khách, cũng như các đoàn tàu đặc biệt vận chuyển những thứ như khí đốt propane.
Các kiểm soát viên có nhiệm vụ liên lạc với các vùng lãnh thổ khác gần đó, làm việc với các dịch vụ khẩn cấp như cứu hỏa và cảnh sát, và báo động cho giới chức trách về các chướng ngại vật trên đường rầy hoặc các mối nguy hiểm cản đường.
Jonathan Abecrame, giám đốc liên lạc truyền thông của CN, nói với CBC rằng “mục tiêu là tập hợp tất cả những người kiểm soát sự di chuyển hiệu quả và an toàn của các đoàn tàu trong một tòa nhà, đặc biệt là để khuyến khích thực hiện các công nghệ mới.”
Ông cho biết các nhân viên muốn làm việc ở chỗ mới sẽ được cứu xét hồ sơ theo từng trường hợp. Những nhân viên không muốn làm việc ở trụ sở mới sẽ được hưởng các trợ cấp được quy định trong hợp đồng.
Abecrame cho biết sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của công ty trong cả hai ngôn ngữ chính. Ông nói: “Dịch vụ bằng tiếng Pháp sẽ có sẵn cho các thành viên đoàn tàu và các đối tác của chúng tôi ở các vùng Pháp ngữ hay song ngữ mọi lúc”.
LCC (Theo CBC)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email