Có 8 trường hợp bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở Toronto

Toronto: theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 3 tháng 6 thì đã có 8 trường hợp bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ở thành phố Toronto.
Các viên chức y tế thành phố cũng cho biết 16 trường hợp thử nghiệm khác đã được gửi tới phòng thử nghiệm, thì 10 trường hợp không phải bệnh đậu mùa khỉ, và các viên chức y tế đang chờ kết quả thử nghiệm của 6 người còn lại.
Tính đến ngày thứ bảy 4 tháng 6, trên toàn Canada đã có 77 người mắc bệnh đậu mùa khỉ và trong số 77 người này có 71 người ở tỉnh bang Quebec.
Bác sĩ Theresa Tam, giám đốc ty y tế công cộng liên bang nói là cơ quan y tế liên bang sẽ làm việc với các cơ quan y tế tỉnh bang và các vùng để xác định những trường hợp bị bệnh đậu mùa khỉ.
Bác sĩ Tam nói là hiện nay phần lớn những người bị mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Canada là những người đàn ông đồng tính, nhưng bác sĩ Tam cũng không loại ra ngoài những trường hợp mà những người không đồng tính cũng có thể bị mắc bệnh này.
Bác sĩ Tam cũng nói là bệnh đậu mùa khỉ có thể lây qua khi làm tình, nhưng cũng có thể lây khi chung đụng gần gũi hay dùng những vật dụng của người có bệnh.
Bác sĩ Tam nói là bệnh đậu mùa khỉ cũng có thể lây truyền từ thú vật qua người khi người bị thú vật cắn hay cào sướt da.

Bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu lây truyền trên thế giới từ ngày 13 tháng 5 năm 2022 và cho đến ngày 2 tháng 6 năm 2022, đã có 780 trường hợp bị bệnh đậu mùa khỉ trên toàn thế giới.
Phần lớn những người bị nhiễm đã qua đường tình dục.