Có bắt buộc phải cho mật khẩu máy điện thoại thông minh cho nhân viên an ninh biên giới?

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 4 tháng 5, thì một luật sư trên đường trở lại Canada, bị khám xét ở phi trường và ông này từ chối không cho nhân viên an ninh biên giới biết mật khẩu vào máy điện thoại thông minh, và đã bị cơ quan an ninh này tịch thu.
Vào ngày 10 tháng 4, luật sư Nick Wright sau khi đến các xứ Nam Mỹ trong vòng 4 tháng, quay trở lại Canada và bị cơ quan an ninh biên giới kiểm soát hành lý của ông ta lần thứ nhì.
Trong lần kiểm soát thứ nhì này, nhân viên an ninh biên giới yêu cầu ông này cung cấp mật khẩu vào điện thoại di động và laptop, nhưng ông này từ chối.
Cơ quan an ninh sau đó cho ông này qua vòng kiểm soát, nhưng tịch thu máy lap top và điện thoại: họ nói gửi hai vật này về Ottawa để cơ quan an ninh tại đây tìm cách vào máy laptop và điện thoại để điều tra.
Theo luật sư Wright thì ông đã phải tốn thêm $3,000 mua những máy và điện thoại mới, và lên tiếng phản đối việc các cơ quan an ninh đòi biết mật khẩu vì trong máy lap top có những tin tức cá nhân ông không muốn người khác biết.
Tưởng cũng nên nói thêm là cách đây không lâu, một linh mục đi du lịch trở về Canada cũng bị nhân viên an ninh biên giới đòi mật khẩu vào lap top của người linh mục này. Vị linh mục cho và sau đó ông bị bắt giam vì các nhân viên an ninh tìm thấy những hình dâm nhi mà ông này giữ trong máy.
Tuy nhiên theo luật thì các nhân viên an ninh biên giới (CBSA) có quyền xét hỏi những dụng cụ điện tử mang vào Canada, tương tự như quyền xét hành lý.
Chính vì thế, nếu không muốn bị mất dụng cụ, thì người ta phải cho nhân viên an ninh biên giới biết mật khẩu.
Và cách tốt nhất là những dữ kiện mà người ta không muốn người ngoài biết, thì nên chứa vào những USB, chứ đừng để trong máy laptop.