Có ca nhiễm covid biến thể đầu tiên ở Quebec

Montreal: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 29 tháng chạp, thì đã có ít nhất một ca nhiễm covid biến thể ở tỉnh bang Quebec, đến từ Anh quốc.
Một thành viên của một gia đình vừa quay về tỉnh bang Quebec từ Anh quốc, đã nhiễm covid loại biến thể trong ngày 13 tháng chạp vừa qua.
Cả 4 người trong gia đình này từ nước Anh trở về Quebec đã bị nhiễm covid, nhưng chỉ có một trong 4 người này nhiễm loại vi rút biến thể.
Loại vi rút biến thể này được biết là rất hay lây hiện đang lây nhiễm hàng loạt cho cư dân Anh.
Cũng trong ngày thứ ba 29 tháng chạp, các giới chức y tế tỉnh bang Quebec loan báo là trong ngày thứ hai trước đó, có 2,381 người nhiễm và có thêm 64 người chết ở tỉnh bang Quebec.
Có 1,131 người phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Quebec và có 148 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email