Có cần chủng ngừa covid mũi thuốc thứ nhì?

New York: Kết quả một cuộc khảo cứu mới đây của trường đại học Oxford ở Luân Đôn cho thấy là chỉ cần một liều thuốc chủng loại thuốc AstraZeneca hay Pfizer cũng giúp ngăn ngừa covid.
Kết quả cuộc khảo cứu dựa trên những dữ kiện của 375 ngàn người cho thấy chỉ cần chủng ngừa 1 liều thuốc chủng Astra Zeneca hay Pfizer cũng giúp ngăn ngừa covid đến 65 phần trăm.
Những loại thuốc Pfizer, Moderna hay Astra Zeneca cần chủng ngừa hai mũi và trước đây khoảng cách thời gian sẽ là 28 ngày.
Nhưng sau đó vì thiếu thuốc chủng nên thời gian chủng ngừa giữa hai liều thuốc chủng gia hạn lên 12 tuần lễ hay 3 tháng.
Nhưng ở tỉnh bang Ontario, thì khoảng cách giữa hai mũi thuốc gia tăng lên 4 tháng.
Có cần chủng ngừa thêm liều thuốc chủng thứ nhì?
Theo bà Sarah Walker, giáo sư môn dịch tễ học của trường đại học Oxford nói là người ta cần phải được chủng ngừa liều thuốc thứ nhì.
Cũng theo kết quả của cuộc khảo cứu của trường đại học Oxford thì chủng ngừa liều thuốc thứ nhì Pfizer hay Astra Zeneca sẽ giúp sự hiệu quả gia tăng lên 94 phần trăm.
Cũng theo kết quả của cuộc khảo cứu thì hiệu quả của những liều thuốc chủng hữu hiệu kéo dài ít nhất 10 tuần lễ mà người ta cũng hy vọng là thời gian hữu hiệu sẽ kéo dài lâu hơn.
Các nhà khảo cứu cũng khuyến cáo là những người được chủng ngừa nên cẩn thận, vì những người được chủng ngừa rồi vẫn có thể bị nhiễm covid, tuy là tỷ lệ nhiễm thấp hơn.
Thuốc chủng ngừa Janssen vừa được cơ quan y tế Hoa Kỳ chuẩn y cho dùng trở lại sau 11 ngày đình hoãn. Ngoài ra trong tuần tới có 300 ngàn liều thuốc chủng Janssen được gửi tới Canada.
Lợi điểm của thuốc chủng Janssen là người ta chỉ cần 1 mũi thuốc mà thôi, nhưng mức hiệu quả chỉ ở mức 66.7 phần trăm!.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email