Có cần liều thuốc chủng ngừa covid thứ ba?

Hoa Thịnh Đốn: Trong bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 15 tháng 9, các khoa học gia của cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra những nhận định về việc có cần chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ ba?
Theo bản tường trình thì các khoa học gia cho là mũi chủng ngừa covid thứ ba sẽ giúp làm gia tăng hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, nhưng các khoa học gia cũng không nói là người ta có cần chủng ngừa thêm mũi thứ ba.
Bản tường trình nói là tuy mũi thuốc thứ ba của công ty Pfizer giúp làm gia tăng hệ thống miễn nhiễm, nhưng không có chứng cớ nào cho là mình phải chủng ngừa mũi bổ sung.
Các khoa học gia của cơ quan FDA cho là việc chủng ngừa covid 2 mũi thuốc cũng đủ để giúp con người chống lại việc bị nhiễm covid nặng, phải vào bệnh viện và phải chết.
Nhiều nước trên thế giới như nước Anh, nước Do Thái đã cho cư dân chủng ngừa mũi thứ ba, trong khi giới chức y tế Mỹ đã chấp thuận cho chủng ngừa covid mũi bổ sung cho những người có hệ thống miễn nhiễm yếu kém.

Tin tức khác...